Torpahemmet

Torpahemmet

Torpahemmet är beläget i Viebäck, cirka 1,2 mil från Nässjö. Hemmet har en huvudbyggnad med aktiviteter i närliggande fastigheter. Intill finns åkermark och skog på ena sidan och en liten sjö – Ögat på den andra.

Torpahemmet bedriver beroendevård på kristen grund. Det ställs inga krav på ett kristet ställningstagande för att söka till Torpahemmet. Vi förväntar oss dock att den sökande är motiverad för behandling enligt vårt program.

Kontakta oss

Torpahemmet

Torpa, Viebäck, Björkhaga, 571 91 Nässjö


Tel: 0380-37 35 85
Mobil: 072-321 21 67
Fax:
0380-37 35 89
E-post: torpa@lp-verksamheten.se
Kontaktperson: Daniel Berger